Toimenkuvat

Eli hallituksen ja toimihenkilöiden kuka kukin on


Hallitus


Histonin hallitus päättää kokouksissaan tapahtumien järjestämisestä, yhteistyöstä muiden kiltojen ja oulun biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan kanssa ja kiltahuoneen ja killan hankinnoista sekä yleisesti killan rahojen käytöstä.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa ja edustaa kiltaa ensisijaisesti. Hän kutsuu kokoukset koolle ja johtaa kokouksia, huolehtii yhteyksistä Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan ja muihin kiltoihin, laatii killan toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen, edustaa kiltaa muiden kiltojen ja yritysten tapahtumissa ja valvoo hallituksen toimintaa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii killan tiedotusvastaavana ja puheenjohtajan estyessä hoitaa tämän tehtäviä.

Sihteeri

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja huolehtii niiden arkistoinnista sekä ylläpitää jäsenrekisteriä.

Talouden- ja rahastonhoitaja

Hoitaa killan kirjanpidon ja huolehtii killan rahavarojen hoidosta. Maksaa laskut ja tekee talousarvion ja tilinpäätöksen.

Tapahtumavastaava

Huolehtii tapahtumien käytännön järjestelyistä ja suunnittelee uusia tapahtumia sekä pitää kirjaa tapahtumien onnistumisesta.

Suhdevastaava

Vastaa killan yhteyksistä yrityksiin ja muihin kiltoihin. Hankkii killalle uusia yhteistyökumppaneita sekä ylläpitää jo luotuja suhteita.

Tilavastaava

Huolehtii kiltahuoneen toiminnasta ja siisteydestä.

Mediavastaava

Vastaa kiltalehdestämme Supernatantista ja tapahtumien mainoksista.

Hallituksen “toimeton” jäsen

Ei vastuutehtävää, vapaa tekemään kaikenlaista pientä killan hyväksi.


Toimihenkilöt


Toimihenkilöt täyttävät killalle tarpeellisia toimenkuvia olematta hallituksen jäseniä. Useat hallituksen jäsenet hoitavat samalla jonkin toimihenkilön hommaa.


OLuT-vastaava

Vastaa killan suhteista kattojärjestöönsä OLuT:iin eli Oulun luonnontieteilijät ry:hyn, jonka hallituksessa istuu.

KV-vastaava

Eli kansainvälisyysvastaava. Huolehtii killan ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista.

Webmaster

Vastuussa näistä nettisivuista. Sisällön luominen, päivitys sekä muu ylläpito.

KoPo-vastaava

Eli koulutuspoliittinen vastaava. Huolehtii opiskelijoiden tyytyväisyydestä koulutukseensa ja osallistuu tiedekunnan koulutustoimikunnan kokouksiin opiskelijaedustajana. Jos jokin kursseissa mättää, valita tälle henkilölle.

SoPo-vastaava

Eli sosiaalipoliittinen vastaava. Huolehtii opiskelijoiden tyytyväisyydestä sosiaaliseen ympäristöönsä. Jos kilta tai laitos syrjii sinua, valita tälle henkilölle.

Liikuntavastaava

Vastaa killan liikuntavuorojen toimivuudesta.

Excursiovastaava

Avustaa excursioiden järjestämisessä.

Vuosijuhlavastaava

Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä.

Taloudenhoitajan kätyri

Auttaa taloudenhoitajaa kirjanpidon merkillisissä kiemuroissa. Yleensä edellinen taloudenhoitaja.

Supernatantin toimittaja

Auttaa mediavastaavaa kiltalehden toimituksessa tarvittaessa ja tuottaa sisältöä lehteen.